Sunday, 14 December 2014

HSF #23 - An everyday skirt

Vintrar här brukar ju vara rätt kalla och med tanke på det så bestämde jag att jag behövde en ny kjol till vintern. En lång yllekjol för att hålla mig varm. Både materialet och längden skulle hjälpa till att hålla mig varm. Jag älskar mina historiska kläder och hade verkligen tyckt om att kunna använda dem varje dag, men mina medeltidskläder känns lite väl off. Sen jag har börjat sy en 1840-talsgarderob så har jag tittat på många bevarade kläder från Blekinge, där jag kommer från, och har tänkt ganska länge att jag ska sy en kjol som de som finns bevarade. I detta Pinterest-album har jag sparat all min inspiration.

Winters in Sweden are usually cold, and with that in mind I decided that I needed a new skirt for winter. A long, woolen skirt to keep me warm. Both the lenght and the material would keep me warm. I do love my historical clothing and I would love to wear them in a sort of more everyday context, but my medieval warderobe is a bit to "special" to wear other than in the forest or at events. Since I've started to make a warderobe for the 1840's I've been looking at lots of extant clothing from my home county here in Sweden and have been wanting to sew a skirt like those I've seen. On this Pinterest-board I've saved my inspiration. 

A skirt from Hjortsberga, Blekinge, 1830-1860. Woolmix tabby. Warp in linen and weft in wool. Nordiska Museet NM.0112174


De bevarade kjolarna är ofta i halvylle - antingen linne eller bomull i varp och ylle som inslag - och har ett sidenband påsytt längs fållen. Väldigt fint. Jag tittade i min tyghög och hittade ett grått ylle som jag insåg skulle passa utmärkt till min idé. Tillsammans med ett mörkare grått ylle som jag fick över från min Herjolfsneshätta, så skulle det bli väldigt fint! Det mörkare yllet skulle få ersätta sidenbandet och jag fick skarva det på väldigt många ställen för att få ihop till kjolen, men jag tycker slutresultatet blev så fint att det verkligen var värt det!

They are normally in a wool/cotton blended tabby - one for the warp and one for the weft - and has a silk ribbon sewn on to the bottom hem. Very pretty. I looked into my stash and found a grey wool twill that would suit perfectly for my idea. Together with some dark grey left over scraps from my Herjolfsnes hood, which would be the trimming, it would make a very pretty skirt. I had to piece the dark grey trim a lot since it was in small pieces, but I think that the finished result is so pretty that it was totally worth it.


Me in my favourite material - wool! 
Worn over my petticoat from HSF #19 - Inspiration

Även om tanken var att det skulle bli en vardagskjol så ville jag handsy den. Jag är alldeles för lat för att plocka fram symaskinen och resultatet blev så mycket bättre än om jag hade sytt på maskin. Jag ville kunna använda kjolen till reenactment med så att sy på maskin kom aldrig ens på tanken. Måtten är tagna från bevarade kjolar och det är även sömnadsteknikerna. Ryggen är sydd med stripade rynkor (osäker på termen där faktiskt) och framsidan har ett slätt stycke samt är veckad. Den stängs på vänster sida med hyskor och hakar.

Even though it is supposed to be an everyday skirt I wanted to hand sew it. I'm to lazy to take out the sewing machine and the result is so much more delicate and pretty than if I'd used the machine. I wanted to be able to wear the skirt at reenactment events as well so it was really never a question. The measurments are taken from extant skirts and so are most of the sewing techniques. The back is cartridge pleated, the immediate front is flat and the front sides are knife pleated. It closes at the sides with hooks and eyes.

The front - knife pleats and flat front

The back - cartridge pleats

Jag gick ifrån originalen på två ställen. För det första hoppade jag över att sy in ett linnestycke längst fram. Det sägs att "den lappen skulle alltid finnas på kjolen oavsett om tyget räckte till eller ej, den kallades för djäknalappen" och jag vet ärligt inte varför. Förklädet som man alltid hade på sig täckte i alla fall det kontrasterande stycket. Det andra jag gjorde annorlunda var att jag sydde på ylletyg istället för ett sidenband - det vet jag inte om det gjordes.

I stepped away from the originals in two things. Firstly I skipped the part in front which is in a compleatly different fabric. It is said that every skirt should have a piece like that - for reasons I don't know - and it wouldn't be seen since the apron you always wore would cover it. The other thing is that I used a wool fabric as trim and not silk ribbon. I don't know if that was done.Första gången jag använde kjolen var på min födelsedag, på Lucia. Det var ungefär 5 grader ute och jag var varmare än jag någonsin varit förut! Eller ja, mina ben var framförallt mycket varmare. Under kjolen hade jag min bomullsunderkjol och yllestrumpor. Helt klart nöjd!

I first wore the skirt at my birthday, the 13th of December. It was about 5 degrees Celsius and I was warm all day. Under the skirt I wore my petticoat and wool stockings. I'm so happy with it!

Since it was no snow here I borrowed the setting with the fake snow. This is how I looked all day. 


What the item is: A woolen skirt
The Challenge: #23 - Modern history
Fabric: A grey, fulled wool. I used 2*1,5 meters
Pattern: None
Year: Aiming for around the 1840s
Notions: It is sewn with waxed linen thread, the trim is another wool fabric, sewn down with threads from its own warp, hooks and eyes in brass.
How historically accurate is it? It's OK, I guess. Apart from the square of linen fabric in front that a chose to skip and that the trim is made of wool fabric instead of silk ribbon, I'd say its really good. It is sewn with period techniques and in oeriod materials.
Hours to complete: I'm always bad at keeping track of this. Maybe 15?
First worn: On my birthday, December 13th. :)
Total cost: The fabric cost 150 SEK/meter and the notions came from my stash, but say 20 SEK for those, so in total that would be 320 SEK ($42,40, €34,14, £23,98).

Sunday, 23 November 2014

Några tankar - Some thoughts

Som tillägg till mitt senaste inlägg delar jag med mig av en bild från ett franskt manuskript daterat till 1400-1407.

As a complement to my last post I would like to share this picture from a French Manuscript dated to 1400-1407.

BNF Fr Lat. 7907 A

Det jag tycker är intressant är kvinnornas olika fruhättor - att de har så olika stil. De yngre kvinnorna har ganska lika modell på sina hättor medan den äldre kvinnan har helt annan stil på sin hätta. Om man går tillbaka och tittar på lite tidigare hättor så stämmer modellen bättre in där. Som den här i Luttrellpsaltaren.

What I think is interesting is that the older lady has a different style of hood than the younger women. The younger ones has quite the same model, they've just styled them a bit different, but the older woman has hood that fits better into the mid-14th century. Like this one in the Luttrell Psalter.

The Luttrell Psalter: Psalm 103. Lincolnshire, c.1320-40 British Library Add. MS 42130, fol 33 r

Man skulle kunna tänka sig att den äldre kvinnan är kvar i modet som rådde när hon var ung och inte vill följa den nya tidens ideal. Dagens ungdom, ni vet. "Det var bättre förr". Om man tittar igenom manuskriptet så ser man att äldre kvinnor genomgående verkar ha den modellen på hätta till skillnad från yngre kvinnor. Man kan också ana samma sak i följande bild.

You could think that the older woman follows the fashion from her youth - not wanting to commit to the new fashion ideals. You know, the youth of today. Things were better in my days. If you look through the manuscript you see that genarally older women wears the older style of hood and the younger ones wears the knew fashion. The same fenomena might be seen in this next picture.De tre kvinnorna längst bak har alla samma stil på sin hätta medan kvinnan längst fram har en annan. Om man skulle våga sig på en åldersbedömning utifrån bröstens placering så skulle åtminstone jag säga att de bak är yngre. 

The three women in the back have the same kind of hood and the woman in front has another. Judging on breast placement one could argue that the woman in front could be older than the others. 

Det här var allt för idag. Jag har lite sömnad att göra. ;)

This was all for today. I've got some sewing to do. :)


Wednesday, 19 November 2014

Fruhättan - The open hood

Här har jag skrivit fler tankar om fruhättor och dess användning.
http://andrea-hakansson.blogspot.se/2014/11/nagra-tankar-some-thoughts.html

Here I have written some more about open hoods and their uses. 
http://andrea-hakansson.blogspot.se/2014/11/nagra-tankar-some-thoughts.html

***

Jag höll en workshop på Anno på Bohus fästning om fruhättor i september. Före workshopen sammanställde jag ett kompendie med den research jag gjort. Jag har främst fokuserat på 1300-tal och tidigt 1400-tal. Här är det.

I held a workshop at the event Anno about open hoods in september. Before the workshop I put together a small sheet of research, focusing mainly on the 1300s, with a bit of early 15th century. Here it is. 


Me in the background, holding the workshop. Photo: Karl Andersson & Linda Clarin


***

I både fynd- och bildmaterial ser man från och med andra halvan av 1300-talet en speciell typ av hätta. En liten hätta med knappt något ok som har stora slag som gärna sticker ut ordentligt. I vardagligt tal brukar dessa kallas ”fruhättor”. På engelska ”open hood” eller ”french hood”. Dessa finns i modet i ungefär samma form minst 100 år framåt i tiden. De tidigare avbildningarna kommer från lite överallt i Europa, medan de senare avbildningarna i princip alla är från Frankrike.

In both extant material and period illumination you start to see a special kind of hood from the second half of the 14th century. A small hood, with hardly any shoulder part and big wings which are sticking out real good. The Open Hood or French Hood. You can see these in fashion in well over a hundred years. The earlier depictions are from all over Europe, but the later ones are almost all from France.


Codex Manesse, 1305-1340, UBH Cod. Pal. germ 848 fol 192v
Redan i början av 1300-talet finns antydningar i konsten till det som senare blir den klassiska modellen av fruhätta. I till exempel Codex Manesse syns en röd, pälsfodrad hätta på huvudet på en dam. Den är helt öppen och hänger helt enkelt på huvudet. Fruhättan går från att ha i princip inga slag och en knorr på huvudet runt mitten av 1300-talet till att ha mer extrema slag och lång strut i slutet av 1300-talet och in på 1400-talet.

Already at the beginning of the 14th century you can see some hoods that flirts with the style in art. For example in Codex Manesse, where you can see a red, fur lined hood on the head of a lady. It's compleatly open and just hangs at the top of her head. The open hood goes from being rather simple, with practically no wings in the middle of the 14th century to having wide, quite extreme wings and a long liripipe at the end of the same century into the beginning of the next.

The Luttrell Psalter: Psalm 103. Lincolnshire, c.1320-40 British Library Add. MS 42130, fol 33 r


Hättor i fynden
Det finns ett par fynd som har kategoriserats som fruhättor, eller liknande plagg. De man främst brukar hänvisa till är hättorna från London. Det finns tre hättor, nummer 147, 246 och 247. Alla är hittade i leran kring Themsens strand och dateras till slutet av 1300-talet.

Extant hoods
There are some extant hoods that have been cathegorised as open hoods - or similar garments. The ones you usually refer to are the London hoods. There are three hoods, no. 147, 246 and 247. All are found in the excavations arount the river Thames and are dated to the end of the 14th century.


Materialet i dessa hättor är uteslutande ylle vävt i tuskaft. Tittar man generellt över Londonfynden så är tuskaft det vanligast förekommande vävslaget under sen medeltid, den vanligaste trådtätheten är 10-20/10-20 trådar per centimeter (varp/inslag). Det varierar alltså lite, men det är i vanligast med lika många trådar per centimeter i både varp och inslag (Crowfoot, Pritchard, Staniland 2001, s 45).

The material in these hood are all tabby woven wool. Generally, throughout the London findings, tabby is the most common weave during the late medieval time. The most common thread density is 10-20/10-20 threads/cm (warp/weft). It varies some, but the most common is an even weave with as many threads/cm in the weft as in warp (Crowfoot, Pritchard, Staniland 2001, p 45). 


London hood no 147 (fig 1)

London hood no 246 (fig 2)

London hood no 247 (fig 3)Bland textilfynden från Herjolfsnes, Grönland, finns ett flertal hättor. Det finns många olika modeller, men den modell som dominerar är den lilla, tajta hättan med kort ok. Av denna modell finns cirka 11 stycken hättor bevarade (plus delar av en strut).

Amongst the textiles from Herjolfsnes, Greenland are several hoods. Thera are several different models, the model dominating is the small, tight hood with short shoulder part. There are 11 hoods of this type preserved.
Jag har valt att fokusera på nummer 79, som syns på bild nedan, eftersom det är den jag främst har baserat mönstret till min hätta på. Den är sydd av ylle vävd i fyrskaftad kypert, och har en gång haft en strut som blivit avsliten (de rester av struten som finns har markerats som en liten fyrkant på principskissen på övre delen av bilden till vänster). Från början var hättan ljust grå (Østergård 2004, s. 215).

I've chosen to focus on no 79, which is seen in the picture below, since it's the one I've based most of the pattern of my own hood on. It is sewn from a woolen 2/2-twill and has once had a liripipe of which only a few centimetres still exist. From the beginning the hood was a light grey (Østergård 2004, p. 215).
Greenland hood no 79 (fig 4)

När det gäller de övriga grönlandsfynden så kan man säga att just fyrskaftad kypert är det allra vanligaste. Något som man kan hålla i minnet är dock att hättorna från Grönland har varit ihopsydda mitt fram - alltså inte öppna. Jag har valt att förhålla mig till dem ändå eftersom de har i princip samma mönster som de från London.

2/2-twill is by far the most common in the Norse settlement in Herjolfsnes. Something to keep in mind though - the Greenland hoods has been sewn together in the front, they were not open. I've chosen to take them into mind since they have almost the same pattern as the hoods from London. 

Roman de la Rose, 1380. Note the buttons on the hood.


Sömnad
Sömnaden av dessa hättor skiljer sig inte från andra kläder under medeltiden. De stygn som används är bland annat förstygn, efterstygn, fållstygn och pricksöm.
I grönlandsfynden finns många former av dekorationer på hättorna. Det allra vanligaste är pricksöm längs med ansikts- och halsöppningen. Först har kanten fållats med kaststygn och sedan har man sytt två eller tre rader med pricksöm. Det finns även exempel på ”fotvävning” längs med halshålet och fyllnadstrådar längs med ansiktsöppningen (Østergård 2004, s 217 f).

Sewing
The seams used are not different from other garments from the same period. The stitches used are - amongst others - running stitches, back stitches, hem stitches and stab stitches. In the Herjolfsnes finds ther are several decorations on the hoods. The most common is stab stitches along the face opening. First a small hem has been made with hem stitches, then two or three rows of stab stitches has been sewn. There are also examples of "foot weaving" along the bottom hem of the hood and filler threads along the face opening (Østergård 2004, p 217 f).


Roman de la Rose, c. 1380


För storleken kan man se till måtten på hättorna. Grönland nummer 79 är 34 cm hög, ansiktsöppningen är cirka 54 cm i omkrets. Den har även kilar mitt över axlarna som är 6,5 cm höga. Kilarna är isydda från utsidan (Østergård 2004, s 215).

The size of the hoods are as follows: Greenland no 79 is 34 cm high, the face opening is about 54 cm in circumfence. It also has gores over the shoulders which are 6,5 cm high. The gores are sewn in from the outside (Østergård 2004, p 215).


Très Riches Heures du Duc de Berry - February. 1406-1412Londonhättorna har inga närmre specifikationer i hur de är sydda, men hätta nummer 246 har följande mått; Höjd: 33 cm, ansiktsöppning: 57 cm i omkrets, bredd: 21 cm på bredaste stället. Axelkilarna är 6 cm höga. Originalkanten på varken ansiktsöppning eller nederkant är bevarad, så vi vet inte de exakta måtten på hättan som den en gång såg ut (Crowfoot, Pritchard, Staniland 2001, s 190).

The London hoods has no closer specification in how they're sewn, but hood number 246 has the following measurments. Hight: 33 cm, 57 cm circumfence in face opening. Shoulder gores are 6 cm high. The original hems of the face and bottom are not preserved, which means that we don't know the exact size of the hood as it once was (Crowfoot, Pritchard, Staniland 2001, p 190).

The Comedies of Terence, 1400-1407 BNF Latin 7907 A fol. 8r

Mina hättor
Baserat på fynden jag listat ovan och otaliga manuskriptbilder så har jag gjort två stycken fruhättor och håller på med en tredje. Jag är väldigt nöjd med dem och tycker att de verkligen ser ut som i manuskripten. Här är bilder på de två.

My hoods
Based on the extant hoods listed above and several manuscript illuminations I've made two open hoods and have a third in the making. I am very pleased with them and I really think that they look like the hoods in the manuscripts. Here are pictures of the two.Lindas hood. Photo: Tove Kluge

My walnut hood. Photo: Karl Andersson and Linda Clarin

Till sist har jag en bild på mitt mönster. Längden på struten står inte med eftersom jag ändrar den varje gång jag syr en hätta.

Finally - the pattern of my hood. It's in cm, and the length of the liripipe is not included (it simply says "as long as you want") since I change it with every hood I make.


My pattern
Litterature
Crowfoot, E. Pritchard, F. & Stainland, K. (2001). Textiles and Clothing c.1150-c.1450. Bury St Edmunds: Museum of London.

Østergård, E (2004). Woven into the Earth, Aarhus University Press: Aarhus

Figure 1-4 - http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/cloth/bockhome.html

Wednesday, 5 November 2014

Brickvävt bälte - A Tablet-Woven Belt

Ett projekt som legat nästan färdigt ganska länge är nu bärbart. När jag var hemma hos mina föräldrar förra julen så vävde jag ett band som var tänkt att bli ett bälte. Det blev gjort på en dag, men har sedan dess legat i min hög med UFOn (UnFinished Objects) i nio månader.

A project that has been almost done for quite a while is now a thing wearable.
When I was home during last Christmas I wove a band intended to be a belt. It was all done in a day, but it has laid in my pile of Unfinished Objects (UFO's) for nine months.

14th c. woven silk belt (in three fragments). Possibly from the northern Rhine. Now in Paris, Musée de Cluny - Musée National du Moyen-Age

Sen - precis innan eventet Anno på Bohus Fästning - så bestämde jag att väntan var över. Anledningen till att jag inte gjort något med det tidigare var att jag inte hade hittat någon bra remände till det, men jag bestämde att det fick vänta så jag satte dit söljan och gjorde det bärbart.

Then, before the event Anno, I decided that the waiting was over. The original reason for not assembling it was that I did not have a good strap end, but now I decided that it could wait and attached the buckle.

My belt

Jag gjorde lite research innan jag gjorde bältet (eller, egentligen gjorde jag efterforskningarna redan 2011 när jag först provade mönstret) och såg att de skrev om ett brickvävt band (som skulle kunna vara ett bälte) i Dress Accesories. Det är gjort av ullgarn och några silkestrådar och är randigt på längden. Mitt bälte har ullgarn som varp och sysilke som inslag. Tove har också gjort lite research om brickvävda bälten. Den hittar du här.

I did some research before making it (actually, I did some research back in 2011 when I first tried this pattern) and found that they write about a woolen, tablet woven piece (that might be a belt/girdle) in Dress Accesories. It's made of worsted threads, with some silk threads in the middle and is striped along the lenght of it. Mine has a woolen warp and a silk weft. Tove has done some research into extant belts as well, which she presents here.

Silk tablet woven girdle, 14th century, Dress Accesories, page 48


Worsted and silk tablet woven girdle, 14th century, Textiles and Clothing, page 133

I det här blogginlägget hittar du mitt första försök med mönstret. Jag har flera projekt som ser ut så här - jag kommer på vad jag vill göra, gör min research, köper materialet och sen får det vila. I det här fallet tog det tre år. Ibland tar det bara några månader innan jag gör färdigt min pryl, men det kan också ta mycket längre tid. Jag har exempel som ligger och väntar på mig sedan minst fyra år tillbaka... Aja, nu är det här projektet så gott som färdigt.

In this blog post you can find my first attempt and pattern for the girdle. I have several projects on hold like this - I come up with an idea of what I want to do, do the research, buy the materials and then I rests for a while. In this case it took about three years. Sometimes it's only a couple of months, but I have materials for several objects that have waited in my stash for at least four years.... Now this is done atleast. 

Close up on both endsJag gjorde en klyvning i bandet där söljan skulle vara, så som Sarah beskriver här. Det blev väldigt bra. Änden på bandet är dubbelvikt och sedan fastsytt så trådarna låses fast. Det funkade utmärkt som bälte med - jag använde det båda dagarna på Anno.

I made a split in the band where the buckle would be, like Sarah describes here. It turned out very nice. The end of the belt is double-folded and sewed down so it won't rip. And it worked fine as a belt as well- I used it during both days of Anno.

You can see the belt through the pocket slits. Photo by Tove Kluge

Det här är faktiskt det andra bältet jag vävt. Det första vävdes i filamentsilke och var en gåva till min mamma. Här är en bild på henne med det från Medeltidsveckan 2012.

This is actually the second belt I wove. The first one was made of filament silk and was a gift for my mother. Here is a picture of her in it from the Medieval Week of Gotland 2012.

Shiny silk belt

Nu saknas bara en remände, men det får ta den tid det tar. Jag vet exakt vad jag vill ha, så när jag hittar den så är det bara att slå till.

Now it's only missing a strap end, but that is ok. The time will come when I find the perfect strap end - I already know what I want, so it's just a question of time...

Sunday, 19 October 2014

Ett krusdok - A frilled veil

Jag har gjort en födelsedagspresent till min mamma. Hon fyller år i augusti, men eftersom vi bor i olika städer så har vi inte synts sen dess. I helgen var jag hemma för min syster fyllde år (hon fick en gammal Husqvarna-symaskin), så då fick jag möjlighet att ge henne sin present.

I've made a birthday gift for my mother. Her birthday is in August, but since we live in two different parts of Sweden we havn't seen each other since then. This weekend I travelled down the country to celebrate my sisters birthday (she got an old Husqvarna sewing machine as gift) I was able to give my the long due birthday gift for my mother. 


Weeper of Thomas Beauchamp and wife Katherine Mortimer, 1369


Hon fick ett krusdok, gjort efter Cathrins tutorial. Det tog ett tag att göra, men det gör ingenting för min del. Jag har inget emot att spendera tid på saker till min mamma. Hon är min allra bästa vän och jag är så himla glad att hon är just min mamma. Och så visste jag att hon skulle vara väldigt fin i det.

She got a frilled veil, made from Cathrin's tutorial. It took a while to make, but I don't mind spending a lot of time on things for my mother. She is my best friend in the world and I'm so happy to have her as my mother. And I knew she would be very pretty in it.

Hs 2505, Speculum humanae salvationis. 1360. Fol. 37r


Här är några bilder på presenten. Det är jag som har på mig krusdoket efter som bilderna togs innan hon hade fått det.

Here are some pictures of the gift. It is me wearing the veil since the pictures were taken before she got her present.

The gift and storage boxOch ja, mamma tyckte väldigt mycket om det! :)

And yes, my mother loved it. :)

Monday, 13 October 2014

HSF #19 - An 1840's petticoat

Den här posten är dedikerad till Sarah Wagner, för att hon är en sådan stor inspirationskälla för mig. Både hennes sömnad och hennes glöd för att hjälpa andra att förstå sig på det här med historisk sömnad. Jag är så glad att hon tar sig tid att svara på alla mina frågor och funderingar, för att hon är så tålmodig och alltid uppmuntrande. För att hon skriver tre olika bloggar om historisk sömnad, där två inte är för hennes egen skull utan för alla andras.

This post is dedicated to Sarah Wagner, for being such a source of inspiration for me. Both her beautiful sewing and her spark to help people get a hang of historical sewing. I'm so happy that she takes time to answer all of my questions and wonderings, for being patient and always encouraging. For writing three different blogs about historical costuming, where two is not for the sake of herself - but for the sake of teaching others. 

Jag har länge velat göra en 1800-tals outfit, men har aldrig riktigt haft tid eller inspiration till att göra något av det. Sen så var jag på Thomanders Jul i december förra året och träffade Sarah och Maja där de satt och sydde i underbara dräkter från 1800-talets mitt, och jag gick på en föreläsning om 1800-talskläder. Gnistan tändes och jag började samla information och källor på 1800-talskläder.

I've wandered in to the 19th century. Oops. :) I've been wanting to make a 19th century outfit for a couple of years, but never had the time or inspiration to do anything about it. Then last December I went to an event in Lund, Sweden, called Thomanders Jul (Thomanders Christmas). There were Sarah and Maja sewing in mid 19th century dresses, and I attended a lecture on 19th century clothing. The spark was lit, and I started collecting information and sources on 19th century clothing. 

Petticoat from Malmö Museum, 1850's, MM  044634

Som alltid när man gör historiska dräkter så bör man börja med underkläderna. Jag började med att göra en underkjol, väldigt inspirerad av denna, gjord av Sarah.

As always when doing historical costumes one should start with the underthings. I started with making a petticoat, very much inspired by this one, made by Sarah. 


Sarahs petticoat, it's very pretty! She was pregnant when this picture was taken. Photo: Sarah WagnerNär det kommer till bevarade underkjolar så finns det några på Malmö Museum. Jag har tagit min inspiration till min egen underkjol från dessa två objekt. MM015177 och MM044634.

When it comes to extant petticoats there are some at Malmö Museum. I've drawn measurments and inspiration for my petticoat from mainly two pieces. The MM 015177 and MM 044634

Petticoat from Malmö Museum, 1840's. MM 015177

Min underkjol är nästan enbart gjord av saker jag har köpt på olika second hand-affärer. Tyget är ett gammalt bomullslakan, lintråden jag sytt den med är också från en second hand - till och med den vackra, knypplade spetsen! Zickzackbandet och bomullsbandet är båda från en sybehörsaffär.

My petticoat is made almost entirely of things I've bought in different charity shops. The main fabric is an old cotton sheet, the linen thread it's sewn with - even the wonderful bobbin lace. The ric-rac ribbon and cotton tape are bought in a sewing shop. 


The petticoat. I'm wearing a medieval shift with it.

Måtten är tagna från underkjolarna från Malmö ovan, och jag tycker att min underkjol blev väldigt bra. Det ända jag inte är riktigt nöjd med är bredden på zickzackbandet - jag hade velat att det var smalare, men det är fint ändå!

Taking the measurments from the two extant petticoats I've listed above, I think I've come close to perfection. I am so very pleased by the look of it - it has really grown on me these last couple of weeks. The only thing that I'm not that happy with is the width of the ric-rac ribbon. I think it should be narrower, but I'm pleased anyway!


Not the sharpest picture, but you get the feeling of it. 

Måtten på underkjolen är:
Längd: 82 cm
Vidd i nederkant: 296 cm
Midja: 66 cm

The measurments on my petticoat are:
Length: 82 cm
Bottom width: 296 cm
Waist: 66 cm


Two tucks, bobbin lace and ric-rac braidDetail of the waist


Mina nästkommande 1800-talsprojekt blir en rumpkudde, en särk och ett snörliv. Sen ska jag äntligen börja på klänningen. Jag har en deadline i skiftet mellan november och december - det är då jag förhoppningsvis ska åka till Lund igen på Thomanders Jul.

My next 19th century projects will be a bumroll, a shift and a pair of stays. Then I will finally start on the dress. I do have a deadline at the end of November or beginning of December. That's when I, hopefully, will go to Lund again for Thomanders Jul. 


The Challenge: HSF #19 - Inspiration
Whose creations you were inspired by: All of Sarah Wagner's work, but for the item I've made this was the main inspiration. 
Fabric: Plain white cotton, once a sheet.
Pattern: None really, it's just a rectangle.
Year: Aiming for 1840's, but it would also work both a bit earlier and later than that.
Notions: Waxed linen thread for sewing, linen bobbin lace, ric-rac braid and some cotton tape.
How historically accurate is it? I'd say very. Materials are okay, and sewing techniques are from extant petticoats and other period items.
Hours to complete: Maybe 15? I am really bad at keeping track of the time I put in to my things, but several evenings were spent sewing.
First worn: Only for the pictures. 
Total cost: In total - about 108 SEK (~ €12, £9 or $15). The cotton sheet cost 25 SEK (~€3, £2, $3,5), the bobbin lace cost in total 40 SEK (~€4, £3,4, $5,5), the ric-rac band costs about 30 SEK (~€3,3, £2,6, $4) and the cotton tape cost 13 SEK (~€1,3, £1, $2). Tuesday, 30 September 2014

En hätta till - Another hood

Som jag skrev i en tidigare bloggpost så har jag gjort en till hätta. Den här gången är den helt och hållet baserad på Herjolfsnesfynden. Mer exakt så är det hätta nummer 66.

As I wrote in an earlier blog post, I've made another hood. This time it's entirely based on the Herjolfsnes finds. More specifically hood no. 66.

Herjolfsnes hood no. 66, picture from here

Jag använde mig främst av Else Østergårds underbara bok "Woven Into the Earth". Först tog jag ut alla mått som fanns i boken på mönsterpapper, sedan vände jag mig till mina egna mått för att få fram det som inte stod med. Nackomkrets till exempel. Jag ville ha den tajt om nacken för att slippa drag under kyliga höstdagar.

Using the wonderful book "Woven Into the Earth" by Else Østergård I measured it up on paper, and then did some measuring on myself to get the measurments that wasn't in the book - like the neck circumfence. I wanted it snug around the neck for chilly autumn days.

 

The pattern. Some of my pictures are from Instagram. Follow me @addelej if you like. :)


Jag sydde, som jag brukar, i framkilen från utsidan och som ni kan se på bilden nedan så består struten av två delar. Det gör även struten på hätta 66 och min strut är skarvad på precis samma ställe som originalet.

I sewed in the front gore from the outside, as usual, and as you can see in the picture below, the liripipe concists of two pieces. As does the liripipe on hood no. 66. Mine is cut on the exact same lenght. 

Front gore and liripipe,where it's pieced.

Hättan är sydd med ulltråd, överallt har jag sytt med efterstygn. Sömsmånerna är sedan fällda med kaststygn och så har jag lagt ned en fyllnadstråd intill den råa kanten.

The hood is sewn with wool thread, with back stitches all the way. The seam allowances are then felled with hemming stitches, with a filler thread underneath.

Here you see the felling of the seams, and the filler threads. 

Runt ansiktsöppningen har jag fållat den på samma sätt, med kaststygn och fyllnadstråg, men jag har också sytt två rader med pricksöm/stickning. Alla dessa lite speciella sömnadssätt är tagna från olika Herjolfsnesfynd.

Around the face opening I've hemmed it the same way, with hemming stitches and filler thread, but I've also sewn two rows of stab stitches. All these features are taken from different Herjolfnes-findings. 

Face opening with fillerthread and stab stitching

Hättan var färdig alldeles lagom till eventet Anno som jag skrev om. Jag använde den på söndagen när jag höll min workshop. Jag är väldigt nöjd med hur den blev - den känns rätt och håller vinden ute.

The hood was done just in time for the event Anno, as I've written about. I wore it during day two when I held my workshop. I'm really pleased about how it turned out - it feels right and keeps the wind out. 

The hood in action. Photo by Karl Andersson & Linda Clarin


A hood selfie! Please ignore the car. :)

Till sist har jag en fråga. Tycker ni att något saknas i min medeltidsgarderob? Något som hade varit kul att göra?

At last I have a question. Do you think anything is missing in my medieval warderobe? Something that would be fun making?